Wiedza,
doświadczenie,
zaufanie

Profesjonalna wycena pomoże poznać jej rzeczywistą wartość. opierającą się na głębokim zrozumieniu rynku oraz szerokim doświadczeniu.

Wycena nieruchomości — Gorzów Wielkopolski

Wycena nieruchomości — Gorzów Wielkopolski

Głównym powodem, dla którego dokonuje się wyceny nieruchomości, jest potrzeba określenia jej realnej, rynkowej wartości. Informacja ta może być niezbędna nie tylko dla osób, które pragną sprzedać lokal mieszkalny bądź działkę, ale również nabyć wybraną przez siebie nieruchomość, nie przepłacając za nią. Biorąc pod uwagę to, jak przesycony, a zarazem skomplikowany jest rynek mieszkaniowy, warto korzystać ze wsparcia doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, którzy specjalizują się w sporządzaniu operatów szacunkowych — dokumentów urzędowych, odpowiadających przepisom prawa — które dotyczyć mogą nieruchomości gruntowych (niezabudowanych, zabudowanych i w trakcie budowy), nieruchomości lokalowych (wykończonych lub w trakcie realizacji), a także spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

Kiedy warto skorzystać z usługi wyceny nieruchomości?

Sporządzane przez naszą Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych operaty szacunkowe przydają się w szeregu sytuacji. Należą do nich:

  • podział majątku lub spadku,
  • nabywanie bądź zbywanie nieruchomości,
  • zabezpieczenie kredytu hipotecznego (bank musi znać wartość nieruchomości, która będzie poręczeniem spłaty zobowiązania),
  • ustalanie wysokości czynszu najmu,
  • staranie się o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
  • określanie opłat w użytkowaniu wieczystym (m.in. wykup na własność),
  • ustalanie opłat planistycznych w związku z ustanowieniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
  • na potrzeby księgowe

W procesie wyceny nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim dochodzi do zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym – należy w niej określić, w jakim celu sporządza się operat szacunkowy. Właściciel nieruchomości powinien przekazać specjaliście takie dokumenty jak pozwolenie na budowę, numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z niej pochodzący, zarys mapy ewidencyjnej czy wypis z rejestru gruntów. Warto mieć przy tym na względzie, że lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny nieruchomości w Gorzowie może się różnić w zależności od tego, czy nieruchomość jest gruntowa, lokalowa, zabudowana, czy też komercyjna. Wymienione wcześniej dokumenty są właściwe dla nieruchomości gruntowej. Specjaliści od wyceny zawsze wskażą ich odpowiedni zakres, dzięki czemu wycena będzie rzetelna.

Specjalista od wyceny nieruchomości w Gorzowie porównuje treść dokumentów z faktycznym stanem nieruchomości. Następnie analizuje szereg czynników, które mają wpływ na jej wartość. Mowa tu między innymi o atrakcyjności lokalizacji – w jakiej części miejscowości znajduje się nieruchomość, czy położona jest bezpośrednio przy ulicy oraz czy okolica jest spokojna, czy może głośna. Znaczenie ma przy tym również poziom skomunikowania lokalu z resztą miejscowości. Wśród kolejnych czynników, które brane są pod uwagę podczas wyceny nieruchomości w Gorzowie, należy wymienić stan budynku, w tym na przykład jakość jego wykończenia czy rok budowy, a także powierzchnię i rozkład pomieszczeń. To nie jedyne czynniki, które specjaliści analizują podczas przygotowywania wyceny – zwraca się uwagę na wszystkie kryteria, które mają wpływ na jakość i komfort życia w danym budynku. Nie pomija się również aktualnego stanu rynku nieruchomości.

Podczas sporządzania wyceny nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim bardzo często stosuje się metodę porównawczą, która polega na zestawieniu kilku sprzedanych nieruchomości, które są do siebie podobne pod względem parametrów oraz warunków. Do przygotowania operatu stosuje się również metodę kosztową oraz dochodową. Pierwsza z nich polega na określeniu kosztu zakupienia gruntu oraz odtworzenia budynku, od którego następnie odejmuje się wartość jego zużycia. Metoda dochodowa uzależnia natomiast koszt nieruchomości od dochodu, który będzie można z niej uzyskać.

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych — oferta wyceny nieruchomości dla Klientów z Gorzowa Wielkopolskiego

Z usług wyceny nieruchomości korzystają urzędy gmin lub województw, pośrednicy nieruchomości oraz finansowi, osoby ubiegające się o kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości, a także Klienci pragnący znać wartość danej nieruchomości celem jej kupna, sprzedaży, ale nie tylko. Doskonałe merytoryczne przygotowanie, bogate doświadczenie, kompleksowe wsparcie i rzetelna obsługa to tylko część korzyści, z jakimi wiąże się współpraca z naszą Kancelarią Rzeczoznawców Majątkowych. Zapraszamy do kontaktu!