Świadectwo
Charakterystyki
Energetycznej

Nasz doświadczony zespół specjalistów pomoże uzyskać niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

Certyfikat energetyczny, świadectwa - Gorzów Wielkopolski

Świadectwo energetyczne w Gorzowie Wielkopolskim to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię. Wystawia się go względem danego budynku lub jego części - informacje w nim zawarte dają ogląd na zapotrzebowanie niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych. W skład takiego zapotrzebowania wlicza się przede wszystkim energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, ale nie tylko. Podczas sporządzania certyfikatu energetycznego w Gorzowie Wielkopolskim bierzemy również pod uwagę zapotrzebowanie związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej czy chłodzenia. Dodatkowe czynniki, takie jak zapotrzebowanie energii związane z oświetleniem, dotyczą również budynków niemieszkalnych.

Poniżej umieszczone zostały orientacyjne stawki za sporządzenia świadectwa, które nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

od 500zł

Lokal mieszkalny

od 1000zł

Dom jednorodzinny

indywidualnie

Pozostałe nieruchomości*

W cenie wykonania świadectwa wykonujemy wszelkie możliwe czynności zwalniając klienta z obowiązku wypełniania formularza dotyczącego technologii budowy nieruchomości czy zastosowanych systemów/urządzeń instalacyjnych.

*Wynagrodzenie za pozostałe nieruchomości ustalane jest indywidualnie ze Zleceniodawcą, w zależności od rodzaju nieruchomości, dostępności dokumentacji technicznej, rodzaju zastosowanych systemów ogrzewania/wentylacji itp. oraz lokalizacji nieruchomości.

Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne wymagane są w przypadku:

1

Przekazanie nabywcy / najemncy prz

  • sprzedaży nieruchomości;
  • wynajmu nieruchomości.
2

Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).
3

Inwestor zobowiązany jest załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo energetyczne - Gorzów Wielkopolski

Zakres zapotrzebowania na energię ustalany jest indywidualnie, w zależności od przedmiotu realizacji. W każdym z przypadków zachowujemy pełen profesjonalizm, niezbędny do sporządzenia oficjalnego dokumentu. Świadectwa energetyczne mogą być w praktyce wykorzystywane do sporządzania kosztorysów czy dołączenia go do pozostałej dokumentacji na temat zagospodarowania nieruchomości. Sporządzany przez nas certyfikat może być z powodzeniem przedstawiany bankom jako oficjalny dokument. Decydując się na jego sporządzenie, poświadczamy za zamieszczone tam dane. Dzięki temu mogą one być szeroko uznawane za wiarygodne, co natomiast pozytywnie przyczynia się do prowadzenia dalszych działań związanych z daną inwestycją.

Wiarygodny certyfikat energetyczny - Gorzów Wielkopolski

Każdy, kto planuje zagospodarować budenk, musi liczyć się z koniecznością skrupulatnego przestrzegania przepisów. Jest to nie tylko przejaw dobrej woli dotyczącej usystematyzowania wszystkich formalności, ale przede wszystkim obowiązek nakładany przez prawo. Od 2023 na zainteresowanych spoczywa mus przedstawienia profesjonalnego certyfikatu energetycznego. Gorzów Wielkopolski to miasto, w którym skutecznie pomagamy klientom skompletować całą potrzebną dokumentację. Dzięki doświadczeniu w branży doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele rozwiązań prawnych jest podyktowanych przede wszystkim usprawnieniem całego procesu. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu promowanie efektywnego energetycznie budownictwa, a także zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej dostępnych form oszczędności energetycznej.

Pomoc specjalistów - świadectwa energetyczne, Gorzów Wielkopolski

Praktyczne zagospodarowanie przestrzeni użytkowej wymaga odpowiedniego przygotowania. Każda osoba zainteresowana rozpoczęciem takiego procederu musi być w rzeczywistości przygotowana na konieczność uzyskania certyfikatu energetycznego. Gorzów Wielkopolski jest obszarem naszych działań, dlatego można zlecić nam prace dotyczące sporządzenia omawianego dokumentu. W jego treści zawarte będą wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wysokości zapotrzebowania na energię elektryczną, odnoszące się do całego budynku lub jedynie jego części. Zajmując się zawodowo wydawaniem świadectw energetycznych w Gorzowie Wielkopolskim, mieliśmy okazję poznać tę branżę od środka. Pozwala nam to w pełni zrozumieć oczekiwania klientów z tym związane i wychodzić im naprzeciw. Przygotowując certyfikat energetyczny w Gorzowie Wielkopolskim, bierzemy pod uwagę przydatność takiego dokumentu w orientacyjnym określaniu rocznego kosztu pozyskania energii.