Wartość potwierdzona profesjonalizmem.
Poznajmy się.

Dzięki naszemu wsparciu możesz mieć pewność, że przeprowadzone czynności będą rzetelne i przyniosą oczekiwane rezultaty.

Operat szacunkowy

Małgorzata Brałko

Rzeczoznawca majątkowy

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7701. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Lubuskiego oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam również uprawnienia do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, co jest niezbędne przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego posiadam ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Zobacz certyfikat

małgorzata brałko
Anna Kaczmarek

Anna Kaczmarek

Rzeczoznawca majątkowy

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7945 oraz jestem wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – numer wpisu 9812.

Z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika nieruchomości oraz wykonywania certyfikatów charakterystyki energetycznej budynków posiadam ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Zobacz certyfikat

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Poprzez kompleksową i precyzyjną analizę, wystawiamy odpowiednie świadectwa dla właścicieli budynków, deweloperów i innych zainteresowanych osób, które wymagane są od 28 kwietnia 2023r.

Świadectwo
Świadectwo

Zamów świadectwo

Odezwiemy się do ciebie i przeprowadzimy krótką rozmowę, w której zadamy kilka pytań.

Rzeczoznawca majątkowy - Gorzów Wielkopolski

Wycena posiadanej nieruchomości lub prawa rzeczowego (np. użytkowania wieczystego czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) to kwestie, do których powinno się podchodzić z zachowaniem najwyższej staranności. Dlaczego? Ponieważ rynek nieruchomości jest niezwykle specyficzny, a zarazem dynamiczny, stąd też bardzo łatwo, bez posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pogubić się w gąszczu przepisów czy też zmieniających się trendów oraz cen. Dobre przygotowanie pod względem technicznym charakterystyczne jest dla profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie Wielkopolskim, jednak nie dla osoby niezwiązanej zawodowo z branżą. Wszystkie formalności warto więc powierzyć nam, ponieważ jako specjaliści z tej dziedziny jesteśmy doskonale przygotowani do realizowania podobnych zleceń. Naszym celem zawsze jest zachowanie pełnej dokładności, przy jednoczesnym owocnym kontakcie z klientem.

Profesjonalny rzeczoznawca majątkowy - Gorzów Wlkp.

Pragnąc skorzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie wyceny, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych. Gorzów jest miastem, w którym świadczymy usługi w zakresie wyceny:

  • nieruchomości gruntowych — niezabudowanych, zabudowanych lub w trakcie budowy
  • nieruchomości lokalowych — wykończonych lub w trakcie realizacji
  • spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
  • nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin
  • nieruchomości gruntowych pod budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych
  • przedsięwzięć inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
  • majątków kościelnych
  • ferm drobiowych o charakterze produkcyjnym

Zakres naszych usług charakterystycznych dla profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie jest zatem bardzo szeroki, dlatego nie ma trudności z wypracowaniem najlepszych zasad współpracy. W związku z ogromnym doświadczeniem branżowym jesteśmy w stanie podjąć się nawet nietypowych zleceń.

Doświadczony rzeczoznawca majątkowy w Gorzowie Wlkp, czyli kompleksowa pomoc w sprzedaży nieruchomości

Profesjonalna pomoc świadczona przez rzeczoznawcę majątkowego w Gorzowie w wielu przypadkach jest konieczna. Inwestycje związane ze sprzedażą czy też zakupem nieruchomości wymagają praktycznego podejścia przede wszystkim do kwestii majątkowych związanych z daną transakcją. Nie jest możliwe określenie konkretnych wartości bez przeprowadzenia profesjonalnej wyceny. Klienci zamieszkujący województwo lubuskie wiedzą już, dlaczego warto wybrać właśnie prowadzoną przez nas Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych. Profesjonalne wsparcie, jakie oferujemy, obejmuje sprawne przeprowadzanie transakcji wraz z uzyskiwaniem uczciwej ceny, adekwatnej do oczekiwań Klientów. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości, rzetelnie określamy optymalną cenę sprzedaży, adekwatną również do wymagań Klientów. To jedna z najważniejszych zalet współpracy z profesjonalnym rzeczoznawcą majątkowym w Gorzowie, który doskonale zna się na swoim fachu. O ile samodzielne dokonanie obiektywnej wyceny nieruchomości może być trudne, skorzystanie ze wsparcia rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie Wlkp. jest doskonałym rozwiązaniem, z którego warto korzystać.

Pomoc profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie - dlaczego warto postawić na naszą Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych?

Wyceny danego majątku nie da się przeprowadzić wyłącznie w oparciu o swoje przekonania. Samodzielne szacunki mogą mieć jedynie charakter wspomagający, jednak nie wolno opierać się na nich podczas prowadzenia oficjalnych transakcji. W celu poznania stanu rzeczywistego należy skontaktować się z profesjonalnym rzeczoznawcą majątkowym w Gorzowie Wlkp. W tym obszarze aktywnie działamy, oferując klientom najlepszy standard usług. W czasie każdej współpracy stawiamy przede wszystkim na otwartą komunikację, dzięki czemu jesteśmy w stanie w pełni poznać oczekiwania naszych klientów. Pozwala nam to na nieustanne podnoszenie jakości usług właściwych dla rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie.

Niezbędne doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie Wlkp.

Jesteśmy wymagający wobec siebie, dlatego też dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Wszystkie przygotowywane przez nas dokumenty zostają sprawdzone z należytą starannością, tak aby można było na nich w pełni polegać. Zdobywając praktyczne doświadczenie w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego w Gorzowie, dbaliśmy o każdy aspekt współpracy z klientem.